Kies uw taal

Privacy- en Cookiebeleid

PRIVACYBELEID APPELSIENTJE

Bij Riedel vinden wij het waarborgen van de privacy van al onze consumenten en zakelijke partners zeer belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.
In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken.

Reikwijdte

De producten van Appelsientje en alle bijbehorende diensten en activiteiten, waaronder deze website, worden ontwikkeld en uitgebracht door Riedel B.V., Frankeneng 12, 6717 AG  Ede, Nederland.

Dit privacybeleid van Appelsientje is van toepassing op de verzameling, het gebruik en alle overige verwerkingsvormen van persoonlijke gegevens in verband met Appelsientje producten. Riedel B.V. verbindt zich uw privacy en de veiligheid van persoonlijke gegevens die u met ons deelt te zullen respecteren en beschermen.

Op deze website kunnen van tijd tot tijd links worden geplaatst naar websites van ander bedrijven of organisaties. U dient het privacybeleid van dergelijke websites aandachtig door te nemen, aangezien ze mogelijk verschillen van het Riedel B.V. privacybeleid.

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

Riedel is de verantwoordelijke rechtspersoon voor de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens in verband met Appelsientje producten.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u kiest voor registratie of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en uw e-mailadres. Met behulp van deze gegevens kan Riedel:

  • op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over Appelsientje producten;
  • uw aanschaf van Appelsientje producten beheren en uitvoeren;
  • uw account bij Appelsientje beheren;
  • uw deelname aan eventuele wedstrijden, promotiecampagnes, acties, enquêtes of opties op de website beheren;
  • gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Riedel Websites en/of Apps sturen en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram en LinkedIn
  • marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren; denk hierbij aan het verder ontwikkelen en verbeteren van onze Websites en Apps, het uitvoeren van statistische analyses en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

Welke persoonsgegevens verzamelt Riedel?

Riedel verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:

–   Gebruikers van Websites en Apps:
Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites en Apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID en contact met de Riedel Consumentenservice of Customer Service.
– Consumenten die additionele informatie verstrekken via de Riedel Consumentenservice:
Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door:

  • per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren met onze Consumentenservice;
  • deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum;

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens?

Riedel kan uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstenleveranciers of tussenpersonen die namens Riedel bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren. Riedel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of verstrekken voor hun eigen doeleinden. Riedel eist van deze dienstenleveranciers dat zij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen.

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van medewerkers.

Uw keuzes

Indien u kiest voor registratie bij Appelsientje gaat u ermee akkoord dat Riedel en haar tussenpersonen uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, verstrekken en op andere manieren verwerken in verband met de hierboven omschreven doeleinden.

Registreren bij Appelsientje

Wij sturen u graag informatie over Appelsientje producten die voor u interessant kunnen zijn per e-mail, post of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke berichten van ons te ontvangen.

Uw beslissing om hier op dit moment niet voor te kiezen, heeft geen invloed op de communicatievoorkeuren die u eerder bij ons heeft aangegeven via andere contactgegevens of een andere gebruikersaccount.

U behoudt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten van Riedel met betrekking tot Appelsientje producten.

Let op: wanneer u zich afmeldt voor berichten met betrekking tot Appelsientje producten ontvangt u als gevolg van de verwerkingstijd en productieschema’s mogelijk nog berichten die reeds in gang zijn gezet.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens.

Gegevensoverdracht

U dient zich ervan bewust te zijn dat de bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en marketing van Appelsientje producten deel uitmaken van Riedel. Als gevolg hiervan vindt er mogelijk overdracht plaats van uw persoonlijke gegevens binnen de Riedel bedrijvengroep. Daarnaast vindt de hosting van het Riedel systeem plaats via een internetprovider in de Nederland. Wij kunnen u verzekeren dat Riedel alle voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de geheimhouding en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Hoe lang bewaart Riedel persoonsgegevens?

Riedel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

COOKIES EN TRACKING

Wat zijn Cookies?

Wij maken op deze website gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen. Wanneer u een online winkelwagentje gebruikt, kunnen wij met behulp van cookies uw aankopen volgen.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek dat ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan Riedel en/of externe partijen. Al deze technieken noemen we samen ‘Cookies en Soortgelijke Technieken’ (verder: ‘Cookies’).

Voor welke doeleinden plaatst Riedel Cookies?

Wanneer u deze website bezoekt om informatie te zoeken, lezen of downloaden, verzamelen en bewaren wij bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over u, zoals de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en het internetadres van de website waarop de link naar deze website stond.  Onze Websites en Apps kunnen Cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke Cookies: Deze Cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze Websites, Apps, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.
Functionele Cookies: Deze Cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze Websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een Website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.
Een App van Riedel kan jouw locatiegegevens alleen gebruiken als locatievoorzieningen of Bluetooth zijn ingeschakeld voor de desbetreffende App.

Analytische Cookies: Riedel gebruikt Google Analytics en andere analyse Cookies op privacy vriendelijke wijze, om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken en deze te verbeteren.

Advertentie of tracking Cookies: Riedel maakt gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Websites, Apps en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen.
Tracking cookies kunnen ook door externe partijen worden geplaatst op Riedel Websites en Apps (verder: ‘third party cookies’). Voor het plaatsen van third party cookies vragen we vooraf je toestemming, omdat hiermee je internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd. Op de (persoons)gegevens die via third party cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. Riedel heeft daar geen invloed op.

Riedel vraagt steeds per Website (per domein) of je toestemming wilt geven voor cookies. Je geeft dus niet in één keer toestemming voor alle Websites van merken en handelsnamen die vallen onder Riedel.

Wilt u geen cookies ontvangen?

Wilt u geen cookies ontvangen, lees dan in de Help-functie van uw internetbrowser hoe u ze kunt blokkeren of hoe u een melding kunt krijgen voordat er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u cookies blokkeert, kunt u mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze Websites of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door hier te klikken. Voor meer informatie over third-party cookies en je opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.aboutads.info/choices of http://www.networkadvertising.org/participating-networks.

Kinderen

Wij adviseren ouders ten zeerste aan om actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen. In algemene zin geldt dat Riedel niet opzettelijk persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen en/of niet opzettelijk met kinderen communiceren. Indien communicatie met een kind noodzakelijk is, zullen wij trachten de ouders of wettelijke verzorgers redelijkerwijs in staat te stellen om toestemming te geven voordat wij de persoonlijke gegevens van het kind gebruiken, behalve voor zover wij slechts antwoord geven op een vraag van het kind of een verzoek inwilligen.

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens
Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Riedel. Dit kun je doen via het contactformulier Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van artikel 35 of 36 Wet bescherming persoonsgegevens. Houd er rekening mee dan in sommige gevallen Riedel om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Riedel je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via het contactformulier van de consumentenservice. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op verzet op grond van artikel 40 of 41 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Je instellingen wijzigen

Door de instellingen in je webbrowser te wijzigen, kun je ervoor zorgen dat je bericht krijgt als er een cookie op je computer wordt opgeslagen. Door de instellingen te wijzigen, kun je er ook voor zorgen dat je browser geen cookies van deze Website accepteert.

Beleidswijzigingen

Het privacybeleid van Appelsientje kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Het beleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Vragen en feedback

Stuur uw vragen en opmerkingen over het onderwerp privacy naar info@riedel.nl. Daarnaast kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist zijn of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met de consumentenservice via consumentenservice@riedel.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres.

Laatste versie: 24 mei 2018