Kies uw taal

Algemene voorwaarden Boomhut actie

Boomhut actievoorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website van Appelsientje.nl. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.


 • De winactie loopt van 1 mei 2018 tot en met 15 september 2019. Alle inzendingen die in deze periode worden geüpload maken kans op een dag hutten bouwen. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten voor de winactie.


 • Alle inzendingen worden door Appelsientje bekeken waarbij de 10 origineelste inzendingen een prijs winnen.


 • De 10 winnaars van het dagje hutten bouwen worden op 20 september 2019 bekend gemaakt. De winnaars zullen een e-mail ontvangen op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. In de email staat de informatie over wanneer en waar de dag plaatst vindt. Indien de winnaar op de dag verhinderd is, vervalt de prijs.


 • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België.


 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Appelsientje gerechtigd een andere winnaar te kiezen.


 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Appelsientje gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.


 • Deelnemen aan de dag hutten bouwen is op eigen risico van de winnaar. Appelsientje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.


 • Appelsientje is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.


 • Appelsientje is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.


 • Appelsientje is gerechtigd ten allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Appelsientje daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal Appelsientje op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.


 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.


 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Appelsientje zal zo spoedig mogelijk reageren.